Midori Project Sp.z o.o.
KRS 0000703238 | REGON 368713999 | NIP 5213801382
Cieszyńska 9 lok.71

02-716 Warszawa

midori project - ikona instagram
midori project - ikona linkedin
midori project - ikona facebook
Midori Project Sp. z o.o

Przeprowadzamy certyfikację w systemach: BREEAM , BREEAM in USE, WELL, LEED. Oferujemy usługi Asesorów jak i zespołów doradczych.

Systemy certyfikacji są stosowane do celów oceny zrównoważonego rozwoju inwestycji lub całego regionu. Zdefiniowanie zestawów kryteriów i systemów oceniania podczas określonego procesu pozwala na wyznaczenie kompleksowych celów i przyjęcie odpowiednich strategii realizacji tych celów. Jest to przydatne dla różnych grup docelowych poczynając od samorządów, planistów, inwestorów, deweloperów i wykonawców po użytkowników certyfikowanych obiektów. Zastosowanie systemów certyfikacji do kontroli wykonywanych czynności oraz skorygowania celów i strategii gwarantuje osiągnięcie sukcesu w zakresie zrównoważonego budownictwa.

certyfikacja Breeam, Breeam in use, LEED, WELL, precertyfikacja, modelowanie energetyczne, asesor

Nasze certyfikaty:

Oferujemy certyfikację w poniższych systemach:

 

- BREEAM 

- BREEAM in USE

- WELL

- LEED 

Midori Pro­ject sp. z o. o zajmuje się certyfikacją w systemach: BREEAM , BREEAM in USE, WELL, LEED

Dysponujemy Asesorami prowadzącymi i nadzorujących właściwy przebieg certyfikacji, których działania obejmują:

 

- rejestrację projektu

- prowadzenie korespondencji z jednostkami certyfikującymi

- sporządzanie raportu

- finalizację certyfikacji

 

Dysponujemy także zespołami Konsultantów dedykowanych doradztwu w zakresie strategii certyfikacji i przygotowania procesu, które pomagają w poniższych zagadnieniach:

 

- przeglądzie podstawowych informacji zawartych w projekcie pod kątem ich zgodności z wymaganiami systemu certyfikacji

- przeprowadzeniu spotkania szkolącego w celu przedstawienia wniosków i określenia strategii certyfikacji

- dostarczenie poszczególnym członkom zespołu inwestycyjnego szczegółowych wytycznych

- ustalenie najlepszych praktyk

- doradztwo w zakresie zwiększenia wyniku certyfikacji

- wizyty doradcze na placu budowy oraz po zakończeniu inwestycji

 

Midori Project Sp. z o.o. jest członkiem poniższych organizacji

 

BRE GLOBAL I PLGBC I USGBC